Réktor Institut Seni Indonésia Dénpasar, Prof. Dr. I Wayan “Kun” Adnyana kasarengin antuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk nglinggatanganin Nota Kesepahaman (MoU) indik utsaha perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

“Salanturnyané, MoU puniki pacang kaanggén dasar mangdané prasida ngaryanin perjanjian kerja sama sajeroning pawangunan unit pelayanan sentra kekayaan intelektual” sapunika kabaosang olih Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk ring Dénpasar, nenomin rahina Anggara.

Acara nglingga tanganin MoU inucap kalaksanayang sinarengan ring acara Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Paten Pada Wilayah Provinsi Bali  sané mamurda “Paten dan Komersialnya”.

Tepengané mangkin, sampun wénten 13 unit pelayanan sentra kekayaan intelektual sané madué sékretariat ring organisasi perangkat daerah (OPD), perguruan tinggi negeri utawi swasta ring sajebag kabupatén/kota ring Provinsi Bali.

“Titiang ngaturang suksma ring ISI Dénpasar sané sampun sareng ring utsaha nangiang séntra kekayaan intéléktual puniki, mangdané i raga prasida nyaring tur nawengin kekayaan intelektual, pamekas ring wilayah Provinsi Bali, sané majanten pacang maguna tur prasida akéh ngrauhang pikolih”, sapunika dané maosang.

Dané taler ngaptiang mangdané para pragina lian ring Provinsi Bali prasida naftarang pakaryannyané lamakané sida katawengin tur nénten kaangkenin olih para jana lian.

“Titiang percaya pisan, mahasiswa sané wénten ring sakancan kampus madué kawagedan sané inggil sajeroning ngembasang pakaryan antuk daging kekayaan intelektual” sapunika dané nugesang.

Duk punika, Rektor ISI Denpasar Prof Dr I Wayan “Kun” Adnyana ngaturang parama suksma ring  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali saha pangremba lianan antuk acara nglingga tanganin MoU inucap, mangdané prasida raris kalanturang antuk nangiang séntra kekayaan inteléktual ring Institut Seni Indonésia Dénpasar.

ISI Denpasar wantah lembaga pendidikan tinggi bidang seni kréatif sané madué 14 program studi sajeroning seni pertunjukan, seni rupa, miwah desain.

“Indiké punika ngawinang iraga i riki madué selah ngembasang pakaryan sane marupa invénsi lan inovatif saha mabuat ngrauhang guna kaya” sapunika dané nlatarang. Kun Adnyana mapangapti mangdané paiketan sané sampun kawangun prasida nuldulin para siswa miwah dosén mangdané sumingkin kréatif lan prasida nglimbakang ékonomi kreatif ring Provinsi Bali.

Loading...