Dénpasar-Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Program Studi (Prodi) Désain Mode Institut Seni Indonesia (ISI) nyarengin ngruruh wantuan mangdané prasida mapunia ring korban bencana banjir ring Nusa Tenggara Timur (NTT).

Panyatusan busana sané prasida tragia kaanggén kasukserahang olih Rektor ISI Dénpasar Prof. Dr. I Wayan Kun Adnyana ring Yosep Yulius Diaz pinaka Ketua Umum Flobamora Bali ring Gedung Réktorat Kampus ISI Denpasar, rahina Buda 19 Mei warsa 2021. Sané taler nyarengin duk punika wantah Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Dr. A.A. Rai  Remawa, M. Ds, Wakil Réktor Bidang Umum dan Keuangan Dr. I Ketut Muka P, M.Si, Wakil Réktor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Dr. I Komang Sudirga, M.Hum.

Acara patulung kamanusan sané kamargiang olih mahasiswa ISI Dénpasar puniki wantah yasa kérti anyar anut ring Program Kamanusiaan Merdeka Belajar sané mapakilitan taler ring sasanti Hardiknas 2021, “Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar”. ” Institut Seni Indonesia (ISI) Dénpasar malarapan antuk rintisan program kemanusiaan merdeka belajar nyihnayang silih tunggil saking 8 sistem belajar kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sapunika kasobiahang olih Rektor Prof. Wayan Kun Adnyana.

Dané nampénin program puniki becik pisan pinaka jalaran mertiwiang program merdéka belajar di kampus.  “Titiang bangga pisan santukan parikrama puniki dahating mawiguna. Titiang taler nunas mangdané busana sané kantun prasida kaanggén puniki rauh ring sang sané yukti-yukti muatang” sapunika réktor sané naenin dados Kadisbud Provinsi Bali puniki nugesang.

Duk punika taler, Ketua Program Studi Desain Mode (FSRD) ISI Denpasar Dr. Tjok Istri Ratna C.S., M.Si, maosang, utsaha ngruruh wantuan sané mamurda “Jelujur Asa” puniki wantah pinaka pangiket semangat juang druéné sasamén warga Indonesia”. Parikrama puniki karincikang olih HMJ Program Studi Desain Mode ISI Denpasar saha kalaksanayang ring tigang genah sané malianan” sapunika Ida nlatarang.

Parikrama kakawitin saking tanggal 10 Mei 2021 malarapan antuk acara mupulang panyiuan busana sané kantun prasida kaanggén olih makasami civitas akademika ISI Denpasar. Acara inucap raris kalanturang antuk nyukserahang sumbangan busana ring alit-alit penghuni Panti Dharma Jati II Dénpasar lan para warga ring TPA Suwung, tur kapuputang antuk acara nyukserahang wantuan busana ring korban bencana ring NTT. “Titiang ngaptiang malarapan antuk acara pitulung kamanusan puniki, ISI Dénpasar prasida yukti-yukti mertiwiang kebijakan MBKM tur sareng ngutsahayang visi Kemendikbud-Ristek inggih punika mencetak Pelajar Pancasila untuk dapat mencapai Indonesia Maju,” baos Ida duk punika.

Yosép Yulius Diaz pinaka Ketua Umum Flobamora Bali ngaturang parama suksma antuk uratian ring warga NTT sané dados korban banjir. “Ring NTT wénten 14 kabupaten miwah 1 kota sane katibén bencana. Malarapan antuk wantuan puniki, dané ngaptiang mugi-mugi prasida mapitulung tur ngirangin kalaran warga sané katibén bencana. Titiang pinaka panyadé saking wargi NTT ngaturang suksma antuk wantuan sané marupa busana puniki” Sapunika kabaosang olih Yulius Diaz kasarengin antuk Marselinus Sil Paga pinaka Ketua Crisis Center Flobamora Bali, lan Melkianus Boleng pinaka Sekretaris Crisis Center Flobamora Bali.

Loading...