Sambrama Wacana Rektor ISI Denpasar

Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn.

Om Swastyastu,
Assalammualaikum Warahmatulahi Wabarrakatuh,
Salam Sejahtera,
Salom, Namo Budaya,
Rahayu.

Salam Indonesia Maju, dumugi satata kenak tur rahayu.
Rahajeng rauh ring Website Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

Pinaka utsaha sajeroning mertiwiang sasanti, Global-Bali Arts and Creativity Centre Hub (G-BACCH), sampun kalaksanayang pidabdab mahayu Website Resmi Lembaga ISI Denpasar antuk makudang-kudang parikrama sakadi nganut-adungang daging (penyesuaian konten), mecikang tata wangun (kreasi layout), miwah tata wadana (perwajahan) mangdane prasida nglangenin. Lianan ring punika, website taler kawewehin antuk informasi, pengumuman, publikasi, miwah layanan akademik-nonakademik, kemahasiswaan, taler kepegawaian sane patut, faktual, bernas, lan terpercaya. Sane pinih utama, website puniki nganggen tribasa inggih punika basa Bali, Indonesia, miwah Inggris tur kaluncurang nepek ring panyuksman lan pangeling-eling Dies Natalis ISI Denpasar XVIII, warsa 2021.
ISI Denpasar purna kaadegang ring tanggal 28 Juli warsa 2003. Ngawit saking galah embas inucap, ISI Denpasar sampun prasida tumbuh tur nglimbak anut ring pakibeh jagat miwah utsaha ngukuhang kelembagaan. Tios punika, ISI Denpasar sampun prasida nyarengin nomenklatur keilmuan seni sane satata mauwah. Ngawit saking mastatus Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) ring warsa 1967 kantos prasida nincap dados Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) ring warsa 1992, lembaga puniki prasida pageh sajeroning nglimbakang sukma hredaya (spirit) sane mapaiketan ring Indonesia, madasar antuk dibya dresta (kearifan lokal), sapisanan maderbe pawekas-pangwruh sane jangkep (universal), miwah prasida masaing ring jagat (global).

Mangda prasida molihang profil lulusan sane waged, maderbe jiwa Pancasila, dinamis, kritis, kreatif, lan inovatif sajeroning penciptaan, pengkajian, pendidikan, penyajian, lan kewirausahaan seni-budaya saha desain, ISI Denpasar salami limang sasih puniki sampun tur sedeng mataki-taki ngamargiang utsaha sane strategis malarapan antuk mahayu sistem, nglimbakang kelembagaan, magehang nomenklatur keilmuan seni lan desain, nincapang kawagedan angga, saha ngwangun pola aktualisasi stratejik. Utsaha mahayu sistem kalaksanayang antuk dinaminasi, kreativitas, lan inovasi ring makasami layanan administrasi, penguatan zona integritas, keterbukaan informasi, reformasi birokrasi, saha ngwangun pola kinerja sane terencana, terukur, antuk capaian sane anut ring standar-standar sane sampun kacumponin. Utsaha mahayu sistem inucap taler kajangkepin antuk samaya, jiwa sane pageh, miwah rasa jengah sajeroning nadosang ISI Denpasar pinaka Pusat Unggulan Pemajuan Seni-Budaya sane madasar antuk dibya dresta (kearifan lokal), madue kawagedan sajeroning masaing ring jagat (berdaya saing global), miwah mabantang antuk petitis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Utsaha nglimbakang sistem pendidikan, penelitian, miwah pengabdian masyarakat kamargiang antuk mahayu kurikulum saking dasarnyane pisan inggih punika ngrincikang kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ISI Denpasar madasar antuk program studi sane anut, maguna, miwah maderbe kawagedan sajeroning masaing. Parikrama ngrincikang kurikulum inucap sampun kamargiang malarapan antuk nunas panampen saking 61 para jana sane sampun nipuna sakadi maestro, seniman-desainer, profesional, taler tokoh pendidikan tinggi. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ISI Denpasar, astungkara pacang prasida jangkep kamargiang ngawit saking Semester Gasal 2021/2022 puniki. Lianan ring ngamargiang kurikulum anyar, mangdane prasida mastikayang layanan pendidikan ring para mahasiswa nyansan nincap, saking limang sasih puniki sampun taler kasarengang maestro, seniman, profesional, miwah para jana sane maderbe kawagedan ring dunia pendidikan, ISI Denpasar sampun taler ngamargiang skema dosen tamu miwah dosen mengajar. Indike puniki kajangkepin antuk ngundang 60 para jana sane madue kawagedan pinaka dosen tamu ring 12 Program Studi S1/D4.
Utsaha nglimbakang kelembagaan, sedeng proses paguneman miwah perumusan sajeroning nguwah wastan ISI Denpasar dados ISI Bali. Indike puniki wantah pawarah-warah saking Kemdikbudristek RI sajeroning nincapang sistem tata kelola saking Satuan Kerja nuju Badan Layanan Umum. Utsaha nglimbakang kelembagaan taler kasarengin antuk pengajuan usulan OTK anyar sane kapastikayang prasida fungsional, strategis, miwah relevan. Utsaha inucap taler sampun anut adung ring penguatan nomenklatur keilmuan seni dan desain malarapan antuk ngusulang bidang ilmu media kreatif miwah tata kelola digital seni. Indike punika kalaksanayang antuk ngusulang makudang-kudang prodi anyar sakadi bidang animasi, desain produk, teater, tata kelola digital seni, pendidikan seni rupa, lan magister pendidikan seni. Utsaha nangiang program studi anyar puniki kapungkur pacang maripurnayang kawentenan 12 program studi S1/D4 sane sampun wenten mangkin inggih punika Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan, Pendidikan Seni Pertunjukkan, Musik, Seni Murni, Kriya, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Fotografi, Desain Mode, taler Produksi Film dan TV, taler nyangkepin 3 Program Studi pasca sarjana inggih punika: S2 Seni, S2 Desain, dan S3 Seni.
Utsaha nincapang pawangunan Sumber Daya Manusia sane nyarengang dosen miwah tenaga kependidikan (yata fungsional tiosan, miwah staf administrasi) kalaksanayang nityakala, mangdane prasida molihang kualitas SDM sane unggul, profesional, berintegritas, miwah melayani.
Sampun kakawitin taler utsaha skema kompetisi penelitian disertasi doktor, keluaran publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi, keluaran Kekayaan Intelektual, miwah keluaran buku nasional. Skema kompetisi puniki lianan ring prasida numbuhang pikayun sane kompetitif, taler prasida nyawis Indikator Kinerja Utama (IKU) ISI Denpasar.
Mapaiketan ring utsaha nincapang kawagedan sajeroning SDM, sampun taler katangiang Sentra Kekayaan Intelektual Widya Kerti Mahardika ISI Denpasar maprakanti sareng KanwilKumHam Provinsi Bali. Usulan ISI Denpasar pinaka lembaga sertifikasi Pakerti miwah AA sampun kacumponin olih Kemdikbudristek, punika ngawinang layanan sertifikasi kompetensi bidang pengajaran puniki prasida kamargiang mandiri, taler tragia ngaturang layanan ring dosen saking Perguruan Tinggi sane lianan.
Pola aktualisasi stratejik kamargiang malarapan antuk kebijakan penataan publikasi antuk daging-daging sane becik miwah masuksma, inggih punika sosialisasi sajeroning pengarusutamaan capaian kinerja sane berorientasi penguatan miwah pemajuan pendidikan, penelitian, miwah pengabdian masyarakat ring sajeroning makasami wangun, yata sane mandiri, kerjasama, miwah kemitraan. Pola aktualisasi stratejik taler prasida kalaksanayang sajeroning wahana diseminasi Tri Dharma Perguruan Tinggi antuk skala nasional miwah internasional sane konsisten, progresif, berkualitas, bereputasi, taler berkelanjutan. Festival Internasional Bali Padma Bhuwana kapatitisang pinaka utsaha diseminasi skala Internasional; miwah Bali Sangga Dwipantara pinaka genah diseminasi skala Nasional. Pola aktualisasi stratejik taler kamargiang malarapan antuk utsaha mahayu website ISI Denpasar sane profesional miwah madue standar mutu pengelolaan website Perguruan Tinggi sane nipuna.
Pangaptinnyane malarapan antuk utsaha mahayu daging website, wangun, miwah wadana sane nganggen tigang basa (Bali, Indonesia, miwah Inggris) puniki, kawentenan website ISI Denpasar nenten wantah pacang mawiguna pinaka wahana layanan digital, sakewanten taler nyihnayang guna miwah jatining angga ISI Denpasar pinaka lembaga.
Titiang ngaturang rahajeng antuk Website Trilingual ISI Denpasar sane sampun labda karya kasobiahang.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Denpasar, 28 Juli 2021
REKTOR,

Prof. Dr. I WAYAN ADNYANA
NIP. 197604042003121002

Loading...